สารสกัดจากธรรมชาติกับการเลิกบุหรี่

 

ในปัจจุบันมีการนำสารสกัดจากธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ในการช่วยเลิกบุหรี่กันมากขึ้น เนื่องจากมีประสิทธิภาพสูง และยังปลอดภัยอีกด้วย โดยสารสกัดที่นิยมนำมาใช้กันมากชนิดหนึ่ง ก็คือสารสกัดจากสมุนไพรไทยที่มีชื่อว่า "หญ้าดอกขาว" ซึ่งเป็นพืชพื้นบ้านที่พบได้ทั่วไปในประเทศไทย

 

 

หญ้าดอกขาว มีสรรพคุณทางยามากมาย แต่ในปัจจุบันได้มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรหญ้าดอกขาวเพิ่มมากขึ้น พบว่ายังมีสรรพคุณในการช่วยลดความอยากสูบบุหรี่ได้ เนื่องจากมีสารสำคัญที่ชื่อ "Potassium nitrate" ที่ไปมีผลทำให้ประสาทรับรสบริเวณลิ้นรู้สึกชา สูบบุหรี่แล้วไม่รับรู้รสชาติใดๆ จึงช่วยในการลดความอยากสูบบุหรี่ลงได้ โดยผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของหญ้าดอกขาวในปัจจุบันมีหลากหลายรูปแบบ เช่น ชา กาแฟ น้ำยาบ้วนปาก ลูกอม และสเปรย์พ่นปาก ซึ่งมีความสะดวกต่อการใช้และพกพา รวมถึงมีผลงานวิจัยออกมาสนับสนุนถึงประสิทธิภาพของสเปรย์สมุนไพรหญ้าดอกขาวอีกด้วย

 

  ประสิทธิภาพของสเปรย์สมุนไพรหญ้าดอกขาวต่อการลดสูบบุหรี่
 
จากการศึกษาในด้านประสิทธิภาพของการเลิกบุหรี่เมื่อใช้สเปรย์สมุนไพร "หญ้าดอกขาว" ติดต่อกันเป็นเวลา 4 สัปดาห์ โดยวัดจากจำนวนมวนบุหรี่ที่สูบลดลง อัตราการเลิกบุหรี่ และระดับโคตินินในน้ำลาย ในผู้ที่มีภาวะการเสพติดบุหรี่ทางพฤติกรรมและจิตใจ ที่ต้องการเลิกบุหรี่จำนวน 26 คน ซึ่งจัดทำโดยบริษัท C-true expertise ผลจากงานวิจัยพบว่า หลังจบการทดลอง 4 สัปดาห์ ผู้เข้าร่วมการทดลองสามารถลดจำนวนมวนบุหรี่ที่สูบลงได้อย่างต่อเนื่อง และลดปริมาณการสูบได้ถึง 92%
 

Comment

Comment:

Tweet